top of page

MLADINSKI SVET LJUTOMER

Bodi sprememba

Domov: Welcome
Volunteers-Construction

O NAS

Mladinski svet Ljutomer izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja. Zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik organiziranega združevanja mladih. Omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti. Opravlja tudi druge naloge za uveljavljanje interesov mladih in interesov kolektivnih članic lokalnega MSL. Pri svojem delu sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, z Evropskim socialnim skladom. Sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, krajevno skupnostjo in drugimi institucijami, organizacijami, prostovoljci, mladinskimi delavci ter mladimi.

Domov: Who We Are

NAŠI PROJEKTI

Trenutno izvajamo štiri večje projekte, to so: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, Strategija za mlade, Neodvisna Lista mladih, smo pa tudi projektni partner pri Večgeneracijskem centru Pomurja.

VEČGENERACIJSKI CENTER POMURJA - ENOTA LJUTOMER

Zagotavljamo različne preventivne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja ter sodelovanja. Ustvarjamo prostor za druženje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih ter situacijah. Organiziramo brezplačne delavnice in aktivnosti za različne družbene in starostne skupine ter tako skrbimo za prenašanje znanja in izkušenj na malce drugačen način. Skupaj z vami pripravljamo kulinarične delavnice, predavanja za osebnostno rast, potopisna predavanja, takšne in drugačne ustvarjalnice. Projekt podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU

Zaposlujemo dva mladinska delavca, ki delata na področju mladih, in sicer skrbita za njihov razvoj, kar zadeva pridobivanje kompetenc in izkušenj na različnih področjih. Izvajata različne aktivnosti za mlade in skozi njih spodbujata njihov razvoj ter  jih pozivata k aktivni participaciji v tako lokalnem, regionalnem kot tudi mednarodnem okolju. Rezultat projekta bo devet mesečna zaposlitev. Projekt podpirajo Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter lokalna skupnost.

STRATEGIJA ZA MLADE

Gre za pomemben strateški dokument, ki načrtno ureja srednjeročno delovanje na področju mladine v občini Ljutomer. Vsebuje ukrepe, namenjene izboljševanju različnih področjih, ki zadevajo mlade (področja zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske problematike, participacije mladih, mobilnosti in mednarodnega sodelovanja, informiranja ter preživljanje prostega časa).

NEODVISNA LISTA MLADIH

Predstavlja aktivno participacijo mladih na različnih področjih družbenega življenja. Mladi imajo možnost, da se nam pridružijo in izrazijo svoje mnenje ter s tem tako aktivno soustvarjajo z nami v lokalnem okolju. Odprti smo za vsa vprašanja, mnenja in predloge na vseh področjih delovanja lokalne skupnosti ter tudi v širšem okolju.

Domov: Programs

ODPRTI SMO

Ponedeljek: 12:00 do 18:00

Torek: 9:00 do 15:00

Sreda: 9:00 do 15:00

Četrtek: 9:00 do 15:00 

Petek: 12:00 do 18:00

Domov: Opening Hours
Domov: From The Blog

Mahatma Gandhi

“Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.”

Domov: Quote

Subscribe

Stay up to date

Domov: Subscribe
Domov: Clients
Logo_EKP_socialni_sklad_SLO.jpg

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Domov: Quote
bottom of page